Vindinge - Rosilde - Lamdrup landsbyråd 

.

Velkommen til Vindinge - Rosilde - Lamdrups hjemmeside.

Kontaktperson:

Jannie Mortensen, Bøjdenvej 100, Vindinge, 5800 Nyborg

mail: janniemortensen@hotmail.com

tlf. 27638923

 


VINDINGE 

                

Vindinge Kirke er Fyens største landsbykirke, og man er altid velkommen til et besøg i dagtimerne, hvor den er åben.

- ellers ligger landsbyen hovedsagenlig langs landevejen, med mange smukke huse, der hver for sig fortæller en historie om svundne tiders aktiviteter. Her har der f.eks været snedkeri.

Vindinge er en af Nyborg Kommunes allerældste landsbyer. Navnet er typisk for de landsbynavne, der blev dannet i jernalderen og det har formodenligt noget at gøre med bebyggelsens placering i en snoning (vinding) af den store å, der dengang var farbar helt fra Nyborg fjord. Det betød, at jernalderens og vikingetidens fladbundede fartøjer kunne komme helt op til landsbyen og at der var god kontakt til datidens motorvej, havet, samtidig med, at man var på tilpas afstand af stranden, så ikke sørøvere og andet skarnsfolk alt for nemt kunne overfalde stedet i nattens mulm og mørke. Senere, i den tidlige middelalder, hvor den centrale kongemagt begyndte at udfolde sig, blev der så bygget en borg ude ved vandet, den Nye-borg, og der findes faktisk en banke ved Vindinge, der kaldes Gammelborg. Der er der dog ikke fundet arkæologiske beviser for en tidligere befæstning, men i den næste å-slyngning, lige overfor det nuværende Vindinge, er der faktisk fundet palisader og voldanlæg fra vikingetiden. Så noget er der nok om historien. Under alle omstændigheder har Vindinge lagt navn til herredsinddelingen, der siden vikingetiden og frem til retsreformen i 1919 var rammen for administrationen af et område, der svarer nogenlunde til det der idag er Nyborg Kommune. Kigger man på et kort, vil man også se, at Vindinge er det sogn, der ligger præcis midt i den nye kommune.

 

ROSILDE

              Gårdene i Rosilde ligger side om side langs åen, og ind imellem har der lige klemt sig det lille sprøjtehus, der førhen repræsenterede Vindinge og Rosildes samledede beredskab.

Lige ovre på den anden side af åen i forhold til Vindinge by, har der ligget en større gård helt frem til ca.1650, hvor den blev tilskødet Holckenhavn tillige med en mindre gård, Rosildegård. Herremanden byggede 7 fæstegårde på jorden og senere to mere udenfor byen. Således dannedes Rosilde by, hvor gårdene ligge side om side langs åen, på det der idag hedder Åvej og Rosildevænget.

Sidenhen har Rosilde vokset sig stor, da Vindinge nye skole blev lagt i dens udkant i 1963 og der samtidig blev udbygget med parcelhuskvarterer. 

 

LAMDRUP

           

Fra gammel tid har hærvejen over Fyn krydset Vindinge Å i Lamdrup. Heraf navnet Hervadbro.

Da man i  slutningen af 1800-tallet lavede jernbanen fra Nyborg til Fåborg, måtte den også passere her, og der blev lavet station i Lamdrup, og i en årrække var Vindinges postadresse "pr. Lamdrup"

Fra gammel tid lå der kun, i det vi nu kender som Lamdrup, en gård, der hed Dunmosegård. Den var på 350 tdr.land og brændte i 1684. Derefter blev jordene splittet op og solgt til herregårdene Holckenhavn og Juelsberg samt til Nyborg Kirke. De to førstnævnte byggede hver 3 fæstegårde og kirken byggede en samt 13 husmandshuse på Lamdrup mark, hver med 5-6 tdr.land til. Husmandsstederne blev med vilje ikke så store, at man kunne leve af dem, da kirken ejede nogle gårde i Kullerup, som havde brug for arbejdskraften.