KORT OM KULLERUP
Kullerup er en dejlig lille østfynske landsby, som ligger lige midt i Nyborg kommune ca. 7 km. vest for Nyborg og et par kilometer SV for motorvejsafkørsel 46. Her er mange aktive, glade og varme mennesker. Med opland tæller den ca. 100 husstande.
Her er forsamlingshus og kirke, og i og omkring landsbyen er der beboelser, gårde med produktion og enkelte andre mindre virksomheder.
Hovedparten af jorderne drives af ganske få gårde, så kun meget få arbejder i nærmiljøet. Her er alligevel rig foretagsomhed, og huse og haver præges af livslyst  og arbejdsglæde.

Se også: face-book gruppe for Kullerup forsamlingshus, Landsby-app for Kullerup, sogn.dk/kullerupKULLERUP LANDSBYRÅD
Er en gruppe af beboere, som er engagerede i landsbyen. Alle kan deltage og være med til at "arbejde for en sag"  - man deltager, så længe man brænder for en sag og har lyst til arbejdet, så gruppens størrelse kan variere. Landsbyrådet vælger en gang årligt en kontaktperson til Nyborg Kommunes Fælles Landsbyråd.
Landsbyrådet forvalter de penge som alle landsbyer i Nyborg kommune modtager til "landsbyforskønnelse" og de arrangerer f.eks. fællesspisninger i samarbejde med bestyrelsen for forsamlingshuset, vandretur, høstmarked, tænding af juletræ, affaldsindsamling m.m. Kontaktperson er Helle Sørensen, Ferritslevvej 43

Kullerup landsbyråd har i samarbejde med beboere i landsbyen lavet "landsbyplan for Kullerup"  se; https://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Borger/ByMiljo/Landsbyer-i-Nyborg-Kommune/Udviklingsplan-for-Kullerup.pdf?la=da     KULLERUP KIRKE
er en spændende gammel kirke fra 1100-tallet. Ved siden af Kullerup kirke ligger den tidligere præstegård; en fredet bindingsværksbygning med stråtag. Kullerup, Refsvindinge og Herrested sogne blev slået sammen i 2019 og præst Anasia Sjøstedt-Elnef bor på præstegården i Herrested. Anasia træffes på tlf. 65981985 eller mail asj@km.dk
Menighedsrådet står i årets løb for en række foredrag, kirkekoncerter og andre arrangementer, som annonceres i "Sognenyt" som udkommer 4 gange om året.     Se Sogn.dk/kullerupKULLERUP FORSAMLINGSHUS
er velholdt med moderne faciliteter og rummer ca. 80 arrangementer årligt. Forsamlingshusets bestyrelse står for en række aktiviteter. Arrangementer er Skt. Hans på kirkeengen med bål og mulighed for at grille og nyde medbragt mad, sensommerfest med helstegt gris, juletræsfest for børn og deres familie, fællesspisninger, Formand er Sophia Bjerregård Hansen, Krogyden 2 og Elin Hansen, Bjergvej 1 står for udlejning af huset. Forsamlingshuset har en face-book gruppe.


“PLETTEN"
Er et grønt område lige ved siden af forsamlingshuset. Her findes petanque-bane, en lille boldbane med små fodboldmål, basket kurv, motionsapparater og grill-sted. I skuret findes div. legeredskaber og rist og bageplade til grillen. "Pletten" og redskaberne er til fri afbenyttelse for landsbyens beboere, når bare man husker at passe på tingene og rydde op efter sig. Kommunen slår græsset og landsbyrådet sørger sammen med andre frivillige for at stedet fungerer.BØRN OG UNGE
Børnene i Kullerup hører til skoledistrikt Firkløverskolen i Ørbæk, som er beliggende ca. 10 km. væk. Der kører skolebus morgen og eftermiddag. Andre skoler i 
nærheden er Refsvindinge friskole (ca. 5 km), Danehofskolen afd. Vindinge (ca. 3 km), Nyborg friskole (ca. 6 km) og Vibeskolen afd. Ullerslev (ca. 8 km). De yngste børn kan passes i dagpleje eller i institutioner i Ørbæk, Nyborg eller Ullerslev.


FRITID
Der er gode muligheder for gå- eller cykelture i naturen for man kommer hurtigt ud på de små veje, hvor trafikken ikke er så tæt og hurtig. I den lokale idrætsforening KRIF tilbydes forskellige aktiviteter. Se www.krif.dk