KORT OM KULLERUP

Kullerup er vores dejlige østfynske landsby. Den ligger 6 km. vest for Nyborg eller 2 kilometer SV for motorvejsafkørsel 46. Her er mange aktive, glade og varme mennesker. Med opland tæller den knap 100 husstande.

Kullerup omfatter husene på Kullerup Byvej, - og ejendommene på Bjergvej, en del af Ferritslevvej, Hedegyden, Hedevænget og Krogyden hører naturligt til.

Her er forsamlingshus og kirke, og i og omkring landsbyen er der beboelser, gårde med produktion og enkelte andre mindre virksomheder.

Jorderne drives af ganske få gårde, så kun få indbyggere arbejder i nærmiljøet. Her er alligevel rig foretagsomhed, og huse og haver præges af livslyst og arbejdsglæde.

 KULLERUP KIRKE

er en spændende gammel kirke fra 1100-tallet. Kullerup og Vindinge sogne er i dag slået sammen, og præsten – Kristina Løvenstrøm - bor I præstegården ved Vindinge kirke. Ved siden af Kullerup kirke ligger en smuk, fredet bindingsværksbygning med stråtag. Den er nu graver bolig for Laila Rasmussen, tlf. 26213797.


Menighedsrådet står i årets løb for en række foredrag, koncerter, fester m.m., der annonceres i kirkebladet.

Vindinge præstegård har tlf. 65 31 04 82. www.kullerupkirke.dk


KULLERUP FORSAMLINGSHUS

er velholdt med gode faciliteter og rummer ca. 80 arrangementer årligt. Bestyrelsen står for en række aktiviteter. Arrangementer er bl. a. Skt. Hansfest, grise- og juletræsfest, suppespisning, fællesspisninger, blomsterbinding m.m.

Udlejning: Elin Hansen tlf. 50501716 www.kullerupforsamlingshus.dk


"PLETTEN"

ligger lige ved siden af forsamlingshuset. Den er etableret af Kullerup Landsbyråd. Her findes petanquebane, en lille boldbane med små fodboldmål, basket kurv, motionsapparater og grillsted. I skuret er diverse legeredskaber - og rist og bageplade til grillen. "Pletten" og redskaberne er til fri afbenyttelse for landsbyens beboere. Alle passer på tingene og rydder op efter sig. Kommunen slår græsset og landsbyrådet sørger sammen med andre frivillige for at stedet fungerer.

BØRN OG UNGE

Kullerup hører under skoledistriktet for 4Kløverskolen i Ørbæk ca. 8 km fra her fra - der er cykelsti langs landevejen eller skolebus. www.4kloeverskolen.dk
Danehofskolen afd. Vindinge ligger på den anden side af Hjulbyvej ca. 2 km. her fra. www.danehofskolen.dk afd. Vindinge.
Refsvindinge friskole ligger på landevejen mod Ørbæk, ligger ca. 4,5 km. væk. www.refsvindingefriskole.dk


Børnehaven Hvepseboet: Skolevænget 1-3, Refsvindinge, 5853 Ørbæk er kommunal og ligger ved Sølyst - den tidligere Juulskovskole. www.hvepseboet.nyborg.dk 

Sølyst er en kommunal, miljøterapeutisk organiseret døgninstitution med intern skole.
Skolevænget 4, Juulskov, 5853 Ørbæk. www.soelystbehandlingshjem.dk
BEBOERNYT
Støtteforeningen for Kullerup-Refsvindinge Idrætsforening - KRIF - udgiver 4 gange årligt bladet BEBOERNYT, der indeholder aktuelt stof for området og aktivitetskalender. Formand: Louise Larsen, Tlf. 22977437 louiselarsen@godmail.dk SPORTKullerup Refsvindinge Idrætsforening (KRIF) tilbyder fodbold, bordtennis, badminton, gymnastik, dart, skydning og fiskelaug. Nogle af aktiviteterne er henlagt til Ørbækhallen. Telefonnumre findes i det husstandsomdelte blad “Beboernyt". www.krif.dk
KULLERUP KURSER

I den tidligere landsbyskole overfor kirken arbejdes nu med personlig udvikling, psykoterapi, åndsvidenskab, holistisk livsforståelse, helse, vegetar-/veganer kost, kreativitet m.m. i weekendkurser, ugekurser og studiegrupper.

Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner: tlf. 65 31 54 31. www.kullerup.dk


KULLERUP LANDSBYRÅD
Formålet er at være talerør og initiativtager for landsbyen, at komme med nye tanker og projekter, og at søge midler til disse tiltag. Rådets arbejdsområde er det, der har fælles interesse. Det holder forbindelse til Nyborg kommune, der støtter landsbyerne i området og som afholder møder for at udvikle landområdet.
Landsbyrådet består af personer, der har lyst og mod på at arbejde for landsbyen. Det er ikke udpeget gennem valg. Man deltager, så længe man brænder for en sag og har lyst til arbejdet, så gruppens størrelse varierer. Landsbyrådet vælger en gang årligt en kontaktperson til Nyborg Kommunes Fælles Landsbyråd.
Op ad forsamlingshuset har Kullerup Landsbyråd anlagt møde- og aktivitetsstedet “Pletten". Det har anlagt en sti rundt om gadekæret. Det arrangerer årligt i maj måned en travetur i nærområdet med efterfølgende fællesspisning, det tænder landsbyjuletræet før advent og har et samarbejde med forsamlingshusbestyrelsen bl. a. omkring 4 fællesspisninger årligt m.m.
                   Landsbyrådets sidste større projekt er forarbejdet for nedrivningen af den misligholdte bygning – den tidligere brugsforening.