Frørup

Velkommen til Frørup Landsbyråd's hjemmeside

Hjemmesiden er flyttet.

Du kan se hjemmesiden, når du klikker på dette link: www.froerupby.dk

 

Frørup by, som ligger 10 km sydvest for Nyborg er meget gammel. Byen er nævnt første gang omkring 1231 i "Valdemar den andens Jordebog" og hed da Frøthorp. Navnet sættes i forbindelse med guden Frø, der var gift med gudinden Freja.

Frørup er en hyggelig landsby med mange kvaliteter. Vi har et aktivt foreningsliv, skole og daginstitutioner indenfor rækkevidde. Der bor ca. 450 personer i Frørup heriblandt en del børnefamilier.Frørup ligger i et flot kuperet område, og omkring byen findes gode afmærkede cykel og vandre-ruter. Der er udarbejdet en folder, som kan tages fra standere, der står placeret rundt i byen. 

 

Lidt sydvest for Frørup ligger Regissekilde, en katolsk helligkilde, hvor folk valfartede til for at købe kildevand og derved håbede at blive helbredt for deres
skavanker. Der opstod i 1500-tallet et marked omkring kilden, som udartede sig og til sidst blev forbudt. I dag er kildemarkedet flyttet til Ørbæk, hvor der årligt
afholdes et meget stort kræmmermarked.

 

 
Frørup kirke er fra omkring 1100-tallet. Men i begyndelsen var den noget mere beskeden end i dag. På grund af Regissekilden, blev Frørup kirke en valfartskirke. Indtægter
fra helligkilden medførte, at kirken i 1500-tallet blev bygget væsentlig større, og derfor er Frørup kirke i dag så forholdsvis stor i forhold til landsbyens størrelse.

 

 

 Midt i Frørup står et markant egetræ plantet i 1915 på initiativ af sognerådsmedlem
Esther Laub til minde om, at danske kvinder det år fik valgret og ret til at stille op til Folketing og Landsting.

 

 


I Frørup Forsamlingshus holdes der liv i de gamle traditioner. Det er med til at skabe
fællesskab og liv i vores landsby. I omkring 120 år har huset fungeret som en forlængelse af omegnens private dagligstuer med plads til de lidt større forsamlinger,
hvad enten det har været til konfirmationer, begravelser eller den årlige dilletant-forestilling. Og sådan ønsker vi, at det skal blive ved med at være, fordi forsamlingshuset medvirker til at skabe sammenhold og landsbyånd i Frørup

www.froerupforsamlingshus.dk

 

Landsbyrådet arbejder med forskønnelse af landsbyen, og for tiden har vi planer om at få plantet flere træer i og omkring byen, bl.a. ved at etablere Frørupgaard
Frugtplantage. Ligeledes samarbejder vi med kommunen om at få revet nogle forfaldne huse ned. Har du lyst til at deltage i arbejdet i landsbyrådet, eller går du rundt med gode idéer til f.eks. landsbyforskønnelse,så kontakt nedenstående medlemmer af Frørup Landsbyråd.

 


Medlemmer Frørup Landsbyråd:

Anne Pedersen, Frørup Byvej 26: illustration@annepedersen.dk 

Inger Mechlenburg, Præstevænget 5: inger.mechlenburg@au.dk

Ivan Hansen, Svinget 3: svinget3@os.dk 

Jeanette Hansen, Svinget 3: syllehansen@gmail.com 

Jannik Pakula, Toftvej 11: familienpakula@gmail.com 

Stine Engelund, Højbovej 8: stine_engelund@sol.dk 

Lene Østerlid, Frørupvej 17: lene@kildegaardenbb.dk

Klavs Sørensen, Frørupvej 17: klavs@kildegaardenbb.dk 

 


Billeder fra arbejdsdage og arrangementer i Frørup

Billeder fra arbejdsdage på Frørupgaard. Der er blevet anlagt køkkenhave, frugtplantage, bålplads shelter og naturlegeplads. Projektet er støttet af 15. juni Fonden, Friluftsrådet, Tuborgfondet, Frørup Andelskasse, Jyllands-Postens Fond og Fionia Fonden. Vi er støttegiverne meget taknemmelige. 

 

 

 

 

Arbejdet med at bygge shelteret fortsætter. 

 

 Og efter endnu en dags arbejde tager shelteret form.  

 Så er vi næsten i mål med shelteret. 

Shelteret står færdigt! Virkelig veludført arbejde!

 

Skt Hans aften på Frørupgaard  

 

 

 

Billeder fra projekt "Beplantning af bredbladet røn på Højbovej"

   

Billeder af Sankt Hans bålet og heksen 2014

Allétræer på Regissevej november 2014

Frørup Landsbyråd takker alle de folk der mødte op søndag morgen og hjalp til med beplantningen af alléen på Regissevej. En særlig stor tak skal lyde til Karsten Mengel, Familien Pakula og Finn Savværk for hjælp til at planlægge alléen, grave hullerne og for at donere flis til lægge om træerne.

-Gå en tur og se allén. Der er plantet 36 lindetræer, og der står i forvejen 25, så nu er der en halv-allé fra Frørup, forbi Regissegård og op ad bakken mod Svindinge bestående af 61 lindetræer.Nytårsløb i Frørup 2014 

34 løbere, cyklister og gående deltog i Nytårsløbet i Frørup d. 31/12 om formiddagen. Vi havde tre ruter af 3 km, 6,5 km og 9,5 km. Vi planlægger at gentage løbet til næste år med start ved forsamlingshuset d. 31/12 kl. 10.

Ligeledes planlagde vi, at der fast er løb den sidste lørdag i måneden med start fra Frørup Forsamlingshus kl. 10. Hvis man har lyst til at tage en løbetur sammen med nogle andre, møder man blot op – ingen tilmelding.