FLR - Det Fælles LandsbyRåd i Nyborg Kommune


Udsnit af vedtægter for Nyborg Kommunes Landsbyråd:

Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune består af et antal lokale råd i Nyborg Kommunes landdistrikt, der hver er udpeget på lokale møder.
De lokale råd udgør kernen i hele landsbysamarbejdet og er suveræne i sit virke.
De lokale råd sender repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd.
Det Fælles Landsbyråd er debatforum i forhold til den fælles landdistriktspolitik i
kommunen, og vælger Landdistriktsudvalget.
Landdistriktsudvalget virker som forretningsudvalg for Det Fælles Landsbyråd, og står for den direkte kontakt mellem landsbysamarbejdet og kommunen.
Den overordnede målsætning for landsbysamarbejdet fastlægges på et årsmøde for alle borgere i Nyborg Kommune.


De fulde vedtægter kan hentes her.

Din landsby har et landsbyråd med slagkraft. Kommunens 23 landsbyråd repræsenterer ikke mindre end 14000 af Ny Nyborgs 30000 indbyggere. Det ved de godt på Rådhuset. Landsbyrådene er på det kommunale budget og bruges som sparringspartnere i den kommunale planlægning.

Landsbyrådene er samtidig gode til at søge midler fra fonde, ministerier og EU, når tiltag som legepladser og sportspladser skal finansieres.

Landsbyrådene arbejder sammen og taler med en stemme over for kommunen, så står de stærkere.

På årsmødet formuleres visionerne og grunden bliver lagt for handlingsprogram og budget. Her deltager medlemmerne af alle landsbyråd og alle borgere, der har lyst til at give deres besyv med.

Vi er i gang i landsbyrådene, men der er stadig nok at tage fat på.

Henvend dig til dit lokale landsbyråd med dine ideer, og giv en hånd med.


..